Home » 3003 Bergkristal Vadjra

3003 Bergkristal Vadjra

€ 25,00

3003 Bergkristal Vadjra

€ 25,00

Vadjra (of vajra) en bel worden veel gebruikt in Tibetaanse tantrische rituelen, en hebben een diep symbolische betekenis.

Vadjra's zijn een soort scepters, maar het woord vadjra kan ook 'onvernietigbaar' of 'diamant' betekenen. Vadjra's kunnen negen, vijf of drie spaken aan iedere kant hebben. De spaken van een vredige vadjra ontmoeten elkaar bij het uiteinde terwijl die van een toornige vadjra aan het einde enigszins naar buiten staan. Wanneer zij met de bel een paar vormen, kan hun lengte variëren van vier vingers breedte tot 28 vingers breedte. Het bovenste stel spaken van een vijf-spakige vadjra symboliseert de volgende vijf wijsheden:

  • De spiegelende wijsheid - dat wat al het zintuiglijke waarnemen reflecteert wordt gezuiverd wanneer men de verlichting bereikt en wordt de spiegelende wijsheid.
  • De wijsheid van gelijkwaardigheid - ontstaat nadat alle plezierige, onplezierige en onverschillige gevoelens gezuiverd zijn.
  • De onderscheidende wijsheid (lett. staat er: de wijsheid van individuele analyse) - ontstaat wanneer de onderscheid makende factor, die het ene object van het andere onderscheidt, gezuiverd is. Het stelt je in staat om elk levend wezen van dienst te zijn al naar gelang zijn behoefte en aanleg.
  • De alles-volbrengende wijsheid - ontstaat wanneer het fundamentele vermogen om handelingen in overeenstemming met bepaalde omstandigheden uit te voeren, gezuiverd is.
  • De wijsheid van Dharmadhatoe (lett. de wijsheid van de sfeer van realiteit) - ontstaat wanneer het bewustzijn gezuiverd is en het bewustzijn wordt dat het zaad is van het corpus van de allesomvattende intuïtieve wijsheid.

De vijf spaken symboliseren de vijf partners van de zogenaamde Dhyani Boeddha's of Boeddha's van de vijf families. In het geval van een negen-spakige vadjra symboliseren de bovenste spaken de boeddha van de vijf families en de vier moeders, één tussen elk van de boeddha's. De lagere spaken vertegenwoordigen de vijf wijsheden en de vier onmetelijke wensen van liefde, mededogen, gelijkmoedigheid en vreugde. De mond van het zeemonster (zie foto) waaruit elke spaak tevoorschijn komt staat voor de bevrijding van het cyclische bestaan. Van de twee lotussen bij het middelpunt van de vadjra symboliseert de bovenste de acht bodhisattva's en de lagere de acht godinnen.

De vadjra wordt in tantrische rituelen vrijwel altijd samen met de 'ghanta' (Sanskriet), de vadjra-bel gebruikt. De vadjra-bel bestaat uit een handvat dat lijkt op een halve vadjra en een bel met klepel. Samen met de bel staat de vadjra voor methode of mededogen, terwijl de vadjra-bel (ghanta in het Sanskriet) staat voor de wijsheid van de Boeddha's, of specifiek de wijsheid van de leegte. Deze twee, het mededogen en de wijsheid zijn de belangrijkste aspecten die een bodhisattva probeert te ontwikkelen.
De vadjra kan ook het mannelijke aspect van de werkelijkheid symboliseren en de bel het vrouwelijke aspect.

De bel bevat veel andere details, zoals het gezicht van de boeddha Vadjrasattva (zie foto), maar ook Tibetaanse letters en andere versieringen die alle hun eigen symboliek hebben.